Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Pengairan dan Saliran (Sehingga Akhir Oktober 2019).

Bil Piagam Pelanggan JPS Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan (Bulanan)
Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard %
Tidak Menepati Standard
1.

Memberi maklumbalas awal terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) berkenaan dengan masalah sumber air seperti banjir, sungai, pantai dan saliran dalam masa dua (2) hari bekerja dan maklumbalas kaedah penyelesaian dalam masa lima belas (15) hari bekerja.

202 100 0 0 202
2.

Memberi ramalan dan hebahan amaran banjir monsun dalam masa 6 jam ke hadapan melalui laman sesawang PublicInfobanjir bagi sungai-sungai yang mempunyai model ramalan banjir.

2 50 2 50 4
3.

Memberi ulasan teknikal terhadap permohonan lengkap EIA, pembangunan dan pemajuan tanah, penebus gunaan tanah untuk sektor perumahan, perindustrian, komersial dan pertanian dalam tempoh satu (1) bulan.

 

a) BPB

0 100 0 0 0
 

b) BPLS

12 52 11 48 23
 

c) BPZP

10 90 1 10 11
 

d) BPSAH

48 100 0 0 46
 

e) BSMA

0 100 0 100 0
4.

Membekal maklumat – maklumat kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

  Data Hidrologi 225 100 0 0 225
  Peta Hazard/ Peta Banjir 7 100 0 0 7
  Data Lembangan Sungai 5 100 0 0 5
  Data GIS 60 100 0 0 60
  Data Zon Pantai 4 67 2 33 6
5.

Memastikan ketersediaan capaian portal Jabatan adalah 95%

99.20 100 0 0 99.20