Objektif

  • Menyelesaikan masalah hakisan melalui kerja-kerja perlindungan persisiran pantai.
  • Memulihkan muara sungai bagi tujuan menyediakan laluan navigasi perikanan yang lebih baik.
  • Menyediakan Pelan Pengurusan Garis Pantai Bersepadu untuk seluruh negara menjelang tahun 2020 bagi menjamin pembangunan yang mampan.

 

Fungsi

  • Melaksanakan rancangan hakisan persisiran pantai untuk perlindungan semua kawasan persisiran pantai dalam kategori hakisan kritikal.
  • Melaksanakan kerja-kerja pembaikan kuala sungai yang dikategorikan di bawah keadaan kritikal untuk memudahkan navigasi.
  • Menyediakan perkhidmatan teknikal ke arah pelaksanaan pengurusan zon persisiran pantai.