Objektif

Memastikan Perkhidmatan Ukur Bahan Dalam Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak Dilaksanakan Secara Efektif dan Berkualiti.

 

Fungsi

  • Melaksana Audit Teknikal Terhadap Dokumen Berkaitan Dengan Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak Kerja, Bekalan dan Perkhidmatan.
  • Membuat Penilaian Tender dan Menyediakan Setujuterima Tender Bagi Tender Yang Ditutup di Ibu Pejabat JPS.
  • Menyedia Garis Panduan, Surat Arahan Ketua Pengarah JPS, Surat Pekeliling JPS Untuk Meningkat Kualiti Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak.
  • Mengumpul dan Mengeluarkan Maklumat Kos Untuk Kegunaan Jabatan.
  • Menyelaras Pelantikan Perunding Jabatan. 
  • Mengenalpasti Samada Tuntutan Kontraktor Adalah Kes ‘Prima Facie’