Objektif

Untuk mengurus dan mengawal atur pelaksanaan rancangan Pengurusan Air Larian Hujan untuk mengurangkan kesan buruk air ribut bandar terhadap jasad air penerima.

 

Fungsi

Untuk menyediakan perkhidmatan pakar dalam pengurusan air ribut melalui langkah pencegahan bagi pengendalian yang cekap dan berkesan untuk masalah banjir menggunakan Manual Pengurusan Air Larian Hujan (Manual Saliran Mesra Alam) - MSMA