Objektif

  • Untuk melindungi kehidupan dan harta dan untuk mengurangkan kerosakan banjir
  • Untuk menjadikan alam sekitar selesa dengan pembangunan ekonomi dan sosial
  • Untuk memberi gerak balas segera dalam menghadapi banjir

 Fungsi

  • Untuk mengurus dan mereka bentuk pembangunan tebatan banjir menggunakan kaedah berstruktur
  • Untuk mengurus dan memusatkan rancangan pengurusan banjir menggunakan kaedah tidak berstruktur
  • Untuk menguruskan belanjawan tebatan banjir