Objektif

Menjamin Pengurusan yang Lancar Dan Cekap bagi Pentadbiran Pejabat Dari Segi Kewangan, Hal Ehwal Kakitangan, Pentadbiran Dan Keselamatan.


Fungsi

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

Menyediakan dan memastikan maklumat personel hal-hal Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan relevan, bersepadu dan realibiliti. Hal-hal tersebut berkaitan:

 • Penempatan, Kenaikan /Pemangkuan/Khas Untuk Penyandang (KUP)
 • Pengesahan Lantikan, Pengesahan Perkhidmatan,Perlanjutan Tempoh Percubaan, Pemberian Taraf Berpencen, Pelupusan/Perletakan jawatan, Mengemaskini dan merekod Buku Perkhidmatan,Tanggung kerja, Permohonan Cuti, Pencen dan Permohonan ke Luar Negeri
 • Mengurus Pengisytiharan Harta,Tapisan Keselamatan, Keputusan Peperiksaan PTK,Penganugerahan,Panel Pengurusan Sumber Manusia/Panel Search Committee,JKP dan LNPT
 • Mengaplikasikan Sistem Maklumat dan Pengurusan Sumber Manusia (HRMIS)
 • Urusan bersepadu perjawatan (pewujudan, trade-off, penggredan, pelupusan)


Seksyen Pengurusan Kewangan

Menyediakan,mengurus dan memastikan hal-hal berkaitan pengurusan kewangan dilaksanakan berdasarkan Arahan Perbendaharaan:

 • Mengurus Pembayaran Bil/Gaji/Elaun Tuntutan Pendahuluan Diri, Panjar Wang Runcit, Waran Perjalanan, Urusan Pinjaman (Kenderaan, Komputer dan Perumahan), Pengurusan Buku Vot, Akaun Amanah, Akaun Hasil Deposit/ABT dan e-SPKB
 • Menyediakan belanjawan mengurus, bertindak sebagai Urusetia JPKA, penyediaan Laporan Bulanan Kewangan
 • Menguru Perolehan Barang,Perkhidmatan dan Kerja,e-Perolehan,Pengeluaran Pesanan Tempatan, Urusan Pembelian, Pendaftaaran,Penyelenggaraan,Pelupusat Aset Jabatan,Pengurusan Stor dan Bertindak sebagai Urusetia JKPAK


Seksyen Pentadbiran Am dan Penyelenggaraan

Mengurus dan memastikan:

 • Pengurusan Khidmat Pelanggan
 • Pengurusan Surat Menyurat Jabtan,Fail,Edaran Surat/Pekeliling
 • Pengurusan Fail,Kad Perakam Waktu,
 • Urusan Majlis Rasmi
 • Penyelenggaraan Bangunan,Sistem Elektrik, Telefon/Fax,Tempat Letak Kenderaan, Kawalan Serangga Perosak, Perkhidmatan Kantin, Pembersihan dan Pengendalian Sistem Bekalan Air, Hawa Dingin,Pembangunan,Pengurusan Keselamatan Pejabat/Bangunan,Penyediaan Tender/Kontrak/Sebut Harga
 • 5S/ EKSA/ ERT