Nama Jawatan Telefon
Mohamad Radzi bin Abdul Talib Pengarah J 52 06-3333333
Mohd Kamal bin Mustafa Timbalan Pengarah (Operasi) 06-3333333
Ir. Sreedaran AL Raman Timbalan Pengarah (Pembangunan/RTB )
Muhammad Fakhri bin Ibrahim Jurutera Awam J41/J44
Nora binti Ibrahim Penolong Jurutera J38
Siti Khairul binti Md. Yasin Juruteknik J17