Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Pengairan dan Saliran (Sehingga Akhir Oktober 2019).

 

Bil

Piagam Pelanggan JPS

Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan
(Bulanan)

Jumlah Menepati Standard

% Menepati Standard

Jumlah Tidak Menepati Standard

%
Tidak Menepati Standard

 

1.

 

Memberi maklumbalas awal terhadap sebarang aduan dan pertanyaan awam menerusi Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) berkenaan dengan masalah sumber air seperti banjir, sungai, pantai dan saliran dalam masa dua (2) hari bekerja dan maklumbalas kaedah penyelesaian dalam masa lima belas (15) hari bekerja.

 

202

 

100

 

0

 

0

 

202

 

2.

 

Memberi ramalan dan hebahan amaran banjir monsun dalam masa 6 jam ke hadapan melalui laman sesawang PublicInfobanjir bagi sungai-sungai yang mempunyai model ramalan banjir.

 

2

 

50

 

2

 

50

 

4

 

3.

 

Memberi ulasan teknikal terhadap
permohonan lengkap EIA, pembangunan dan pemajuan tanah, penebus gunaan tanah untuk sektor perumahan, perindustrian, komersial dan pertanian dalam tempoh satu (1) bulan.

 

 

 

 

 

 

 

a. BPB

0

100

0

0

0

b. BPLS

12

52

11

48

23

c. BPZP

10

90

1

10

11

d. BPSAH

48

100

0

0

46

e. BSMA

0

100

0

100

0

4.

Membekal maklumat – maklumat kepada pelanggan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja

 

 

 

 

 

 

a. Data Hidrologi

225

100

0

0

225

 

b. Peta Hazard/ Peta Banjir

7

100

0

0

7

 

c. Data Lembangan Sungai

5

100

0

0

5

 

d. Data GIS

60

100

0

0

60

 

e. Data Zon Pantai

4

67

2

33

6

 

5.

 

Memastikan ketersediaan capaian portal Jabatan adalah 95%

 

99.20

100

0

0

99.20

 

Pencapaian Piagam Pelanggan Mengikut Bulan Bagi Tahun 2019

 

Please publish modules in offcanvas position.