Unit Pentadbiran & Kewangan

Print

Objektif

Menjamin Pengurusan yang Lancar Dan Cekap bagi Pentadbiran Pejabat Dari Segi Kewangan, Hal Ehwal Kakitangan, Pentadbiran Dan Keselamatan.


Fungsi

Seksyen Pengurusan Sumber Manusia

Menyediakan dan memastikan maklumat personel hal-hal Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan relevan, bersepadu dan realibiliti. Hal-hal tersebut berkaitan:


Seksyen Pengurusan Kewangan

Menyediakan,mengurus dan memastikan hal-hal berkaitan pengurusan kewangan dilaksanakan berdasarkan Arahan Perbendaharaan:


Seksyen Pentadbiran Am dan Penyelenggaraan

Mengurus dan memastikan: